سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره تپنده دوتایی
Binary Pulsar

ستاره تپنده ای که حول یک ستاره در حال چرخش است وبا آن تشکیل یک ستاره دوتایی می دهد.اولین تپنده دوتایی در سال 1974 با شماره PSR 1913+16 کشف شده است.جوزف تیلور و راسل هاس در سال 1993 بخاطر کشف آن به دریافت جایزه نوبل فیزیک نائل شدند.این تپنده که چرخش آن بدور خود تنها در 0.059 ثانیه طول می کشد با دوره 8 ساعته حول یک ستاره نوترونی می چرخد.پالسهای این ستاره نوترونی تاکنون مشاهده نشده که احتمالا" ناشی از زاویه دید آن باشد.در بعضی زمانها پالس ها 3 ثانیه از بقیه زمانها زود تر می رسند بنابراین عرض مداری چرخش تپنده به اندازه 3 ثانیه نوری وچیزی در حد قطر خورشید است.با توجه به این مشاهدات جرم دو ستاره بین یک تا سه برابر جرم خورشید محاسبه شده است.مطالعات دقیق نشان داده اند که با مرور زمان دو ستاره به هم نزدیک می شوند که این طبق روابط نسبیت عام  ناشی از تابش انرژی به صورت امواج گرانشی است.چرخش محور بزرگ بیضی مداری ستاره تپنده نیز به اندازه 4 درجه در سال است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

www.astro.cornell.edu/.../astro201/psr1913.htm

 

 

۷۷۰۲۸۴۲   پیاده سازی : کافه نورون