سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

قطره سیاه
black drop

یک پدیده نوری که طی مراحل قبل از  تماس اولیه ونهایی قرص سیارات تیر یا زهره  باقرص خورشید در هنگام بروز پدیده عبور ((Transit دیده می شود.قبل از اینکه قرص سیاره با قرص خورشید مماس شود به نظر می رسد که قرص سیاره مقداری کشیده می شود وقبل از اینکه تماس واقعی انجام شود تماس رخ می دهد.بعد از اتمام عبور هم هنگام جدا شدن دوقرص  به نظر می رسد که قرص سیاره مقداری کشیده می شود و برای جداشدن مقداری پافشاری می کند..دلیل بروز این پدیده بطورکامل روشن نیست.اختلالات جوی و یا کیفیت سیستم نوری از دلایل آن ذکر شده اند.

 

 

 

۷۷۱۱۷۰۴   پیاده سازی : کافه نورون