سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

کوتوله سیاه
Black dwarf

مرحله نهایی عمر یک ستاره کوتوله سفید.از آنجاییکه کوتوله های سفید منبع انرژی ندارند بامرور زمان سرد می شوندو بعد از مدتی( بعد از میلیارد ها سال )کاملا"سرد شده ودیگر قابل مشاهده نخواهند بود.این اجرام در حال حاضر با اطلاعات موجود علمی ،فرضی هستند وتا کنون حتی یک نمونه هم مشاهده نشده است.مانمی دانیم که عمر کهکشان آنقدر هست که یک ستاره به این مرحله رسیده باشد یا خیر.

اجرامی که به علت کمبود جرم لازم برای تبدیل شدن به یک ستاره معمولی ،نتوانسته اند

تبدیل به ستاره شوند نیز در زمره کوتوله های سیاه قرار می گیرند. 

 

 

۷۷۰۸۵۹۵   پیاده سازی : کافه نورون