سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

نوترون
Neutron

یک ذره زیر اتمی بدون بار الکتریکی که بهمراه پروتون هسته اتمهابجز ساده ترین ایزوتوپ هیدرون را تشکیل می دهد.جیمز چادویک نوترون را در سال 1932 کشف کرد.درحالیکه در هسته قرار دارد پایداراست ولی زمانی که مستقل باشد با نیمه عمر 12 دقیقه به پروتون و الکترون وآنتی نوترینو تبدیل می شود.جرم آن 1.674929  ضربدر ده بتوان منفی 27 است.

واژه مرتبط: ستاره نوترونی

 


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Neutron

 

 

 

 

۷۷۱۱۹۱۵   پیاده سازی : کافه نورون