سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

بولومتر
Bolometer

وسیله ای برای اندازه گیری توان تابش دریافتی از یک ستاره که روی  تلسکوپ نصب می شود. این وسیله دارای قطعات الکتریکی است وانرژی ورودی به آن موجب ایجاد الکتریسیته می شود.

 

۷۶۶۱۱۷۵   پیاده سازی : کافه نورون