سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستارگان استراگلر آبی
blue straggler stars

در خوشه های کروی به ستاره هایی گفته می شود که داغ و آبی  و از بقیه جوانتر بوده وبر خلاف بسیاری از اعضاءخوشه در رشته اصلی به سر می برند. احتمالا" در نتیجه برهم کنش گرانشی بین ستاره های دوتایی خوشه بوجود آمده اند. تعداد این ستاره ها در خوشه کروی M30   زیاد است.

تلسکوپ فضایی هابل تاکنون چندین مورد از آنها را در هسته چند خوشه کروی دیگر هم  کشف کرده است. این گونه ستارگان در میان خوشه های باز در کهکشانهای کوتوله همدم کهکشان راه شیری نیز مشاهده شده اند.

 

 

 

 

۷۷۰۷۱۰۷   پیاده سازی : کافه نورون