سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

فهرست ستارگان روشن
Bright Star Catalogue

فهرستی از تمام ستارگان قابل مشاهده با چشم غیر مسلح  که توسطFrank Schlesinger تهیه شده وسپس توسط دانشگاه Yale در سال 1930 چاپ شده است.آخرین چاپ الکترونیکی آن اطلاعات 9110 ستاره روشن تر از قدر 6.5 را شامل می شود.این اطلاعات دربرگیرنده موقعیت اختلاف منظر حرکت نسبی قدر رده طیفی وچند پارامتر دیگر است.سایت زیر اطلاعات نامبرده را ارائه می نماید(به ترتیب اسامی صورتهای فلکی)

http://www.alcyone.de/SIT/bsc/

 

 

 

۷۷۰۵۳۲۳   پیاده سازی : کافه نورون