سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

منطقه بارنارد
Barnard region

نام عارضه ای روی سطح گانیمید قمر مشتری که به افتخار امرسون بارنارد نامیده شده است.

 

۷۶۰۷۶۳۴   پیاده سازی : کافه نورون