سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

حلقه B
B ring

نام دومین حلقه بزرگ سیاره زحل.این حلقه درون حلقه Aودر فواصل 82000 تا117000 کیلومتری از مرکز سیاره قرار گرفته است.این حلقه خود از هزاران حلقه باریکتر تشکیل شده ولکه هایی دود مانند در میان آن قابل مشاهده است که آنها را ناشی از میدان مغناطیسی زحل می دانند.در سایت زیر عکسی جالب از عبور ستاره ای از پشت این حلقه وجود دارد.

 

http://ciclops.org/view.php?id=2257&js=1

 

 

 

۷۷۱۲۹۰۶   پیاده سازی : کافه نورون