سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

تلسکوپ بسیار بزرگ کالیفرنیا
CELT, California Extremely Large Telescope

یک تلسکوپ در طول موجهای نور ی و مادون قرمز با قطر 30 متر که با همکاری مشترک دانشگاه کالیفرنیا وانستیتوتکنولوژی کالیفرنیا در سالهای 2010تا 2015 تکمیل  خواهد شد.تکنولوژی مورد استفاده از نوع تلسکوپ ده متری کک وآیینه آن از 1080 آیینه کوچک 8 وجهی تشکیل خواهد شد.این تلسکوپ با روش اپتیک تطابقی به کیفیت بسیار بالایی در تفکیک وجمع آوری  نور دست خواهد یافت. سایت رسمی تلسکوپ

http://celt.ucolick.org/

 

 

 

۷۶۶۲۸۴۳   پیاده سازی : کافه نورون