سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

دنباله دار برووکس
Brooks comet

دنباله داری که در سال 1893 در حالیکه قدر آن 7 بود کشف شد.دم یونی آن یکی از فعالترین  وپیچیده ترین دمهایی بود که تا آن زمان عکسبرداری شده بود.

 

۷۶۶۱۱۵۲   پیاده سازی : کافه نورون