سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

قلب الاسد
آلفا شیر Regulus

نورانی ترین ستاره صورت فلکی شیر یا  اسد باقدر ۴/۱  قطر آن ۵/۳ برابر خورشید ودرخشندگی آن ۳۵۰ برابر خورشید است .نزدیکترین ستاره رده طیفی  Bبه خورشید بحساب می آید.بدلیل سرعت چرخش زیاد (هر 9/15 ساعت یکبار می چرخد.)شکل آن بیضوی شده است.دمای سطحی آن در حدود 12000 درجه ودما در قطبهای آن از مناطق استوایی 32 در صد بیشتر است. قلب الاسد ستاره ای جوان باعمر 50 میلیون سال است.

 

۷۶۶۲۸۳۰   پیاده سازی : کافه نورون