سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستارگان BY اژدهایی
BY Draconis Stars

گونه ای از ستاره های کوتوله با خطوط نشری از رده های طیفی Ke تا Me  که درخشندگی آنها بین 0.01 تا 0.5 قدر تغییر می کند.این تغییرات ناچیز نوری ناشی از درخشندگی نامنظم سطحی آنها بخاطر وجود لکه های بزرگ سطحی وفعالیت های کروموسفری است.این لکه ها از لکه های خورشید بسیار بزرگتر هستند وبزرگی آنها به 20 درصد کل قرص  ستاره  می رسد.لکه ها دارای نیم سایه نمی باشند واگر می باشند اندازه آن بسیار ناچیز است.دوره تغییرات نوری از کسری از روز تا 120 روز می رسد.تعدادی از این ستاره های کوتوله سرخ دارای فعالیت های انفجاری هستند ودر این صورت ستارگان انفجاری لقب می گیرند.

 

 

 

۷۷۱۱۷۵۰   پیاده سازی : کافه نورون