سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

عیوق
Capella

ستاره آلفای ارابه ران که قدر آن 0.08 وششمین ستاره پرنور آسمان است.در فاصله  42 سال نوری و ستاره ای دوتایی طیفی  است که از دو ستاره غول زرد رنگ تشکیل شده که بادوره 104روزه حول مرکز جرم مشترکشان می چرخند.دوستاره احتمالا از رده های طیفی G6 III و G2 III هستند.

 

 

 

۷۶۶۱۱۶۹   پیاده سازی : کافه نورون