سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

فهرست کالدول
Caldwell catalogue

فهرستی از 109 جرم آسمانی که به عنوان مکمل فهرست مسیه شناخته می شود.مسیه چند شئی برجسته از میان اجرام سماوی مناسب برای آماتورها مانند خوشه دوتایی در صورت فلکی برساووش را ازفهرست خود کنار گذاشته بود بعلاوه اجرام دیگری هم بودند که بدلیل جنوبی بودن در آسمان در فهرست نیامده بودند.در سال 1993 پاتریک مور این اجرام را شناسایی ودر این فهرست جدید معرفی کرده است.

برای مشاهده این فهرست به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.astroleague.org/al/obsclubs/caldwell/cldwlist.html

 

 

 

۷۷۱۱۷۱۰   پیاده سازی : کافه نورون