سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

کالیپسو
Calypso

یک قمر کوچک زحل که در سال 1980 توسط Dan Pascu وچند نفر دیگر از روی عکسهای ویجر کشف شده است.ابعاد آن 30*16*16 کیلومتر  ودر فاصله متوسط 294700 کیلومتراز سطح سیاره بدور آن می چرخد.مدار این قمر با مدار قمرهای تتیس و تلستو مشترک است.مدار آنها دایروی  ودر نزدیکی نقاط لاگرانژی L4 وL5 مدار مشتری قرار دارند.

 

 

 

۷۷۰۲۸۹۱   پیاده سازی : کافه نورون