سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

تصادم کهکشانی
کانیبالیسم Cannibalism

تصادف یک کهکشان با کهکشانی بزرگتر که درساختمان کهکشان بزرگتر تغییرات عمد ای رخ نمی دهد.این پدیده احتمالا"عامل درخشنده بودن وسنگینی بیش از حد بعضی از کهکشانها در مراکز خوشه های کهکشانی  می باشد.کانیبالیسم کهکشانهای کوتوله٬  بعنوان  یکی از موارد رشد هاله در کهکشانهای بزرگتر ذکر شده است.جریانهای ستاره ای اطراف کهکشان راه شیری و آندرومدا که احتمالا" باقیمانده کهکشانهای همدم بوده اند از مثالهای روشن می باشند .

 

 

 

۷۶۶۱۸۶۶   پیاده سازی : کافه نورون