سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

کهکشان کارافه
Carafe galaxy

یک کهکشان سیفرت در صورت فلکی جنوبی اسکنه  که بهمراه کهکشانهای NGC 1595 ,NGC 1598 تشکیل یک گروه کوچک کهکشانی با نام گروه کارافه می دهند.قوسی از مواد بین این کهکشان وکهکشان NGC 1595 وجود دارد که نتیجه بر همکنش دوکهکشان می باشد.

 

 

 

۷۷۰۵۳۷۴   پیاده سازی : کافه نورون