سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

نمودار پروانه ای
Butterfly diagram

طرحی ازتوزیع  لکه های خورشیدی در  عرضهای جغرافیایی خورشیدی بر حسب یک دوره 11 ساله .در ابتدای یک چرخه 11 ساله لکه هادر عرضهای جغرافیایی 40 درجه بالا یا پایین استوای خورشیدی ظاهر می شوند و به مرور زمان تعداد لکه ها بیشتر شده وبه عرضهای پایین تر کشیده می شوند.در اوائل قرن بیستم برای اولین بار شخصی بنام Edward Walter MAUNDER این طرح از لکه ها راترسیم نموده است وتوزیع لکه ها طی یک چرخه یاد آور بالهای پروانه است.این طرح با نام نمودار ماوندر هم شناخته می شود.

 

 

 

۷۷۰۲۸۵۷   پیاده سازی : کافه نورون