سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

سحابی درخش آبی
ngc6905, Blue flash nebula

نام یک سحابی سیاره ای باقدر ۱۲ که در فاصله ۴۷۰۰ سال نوری و در صورت فلکی دلفین قرار دارد. اندازه آن ۴۰ثانیه قوسی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.skyhound.com/sh/archive/aug1/NGC_6905.html

 

۷۷۱۱۱۰۱   پیاده سازی : کافه نورون