سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

سحابی باکسن دل
Baxendell's nebula

یک سحابی نشری گسترده با شماره ngc 7088 که در نزدیکی خوشه M2  در صورت فلکی دلو قرار دارد.این سحابی یک نکته تاریخی دارد.این سحابی توسط چند ستاره شناس رویت شده ولی تاکنون هیچ عکسی از آن تهیه نشده است. بنابراین شاید حتی وجود خارجی نداشته باشد.

نام دیگر این سحابی سحابی غیر قابل عکسبرداری می باشد.

 

 

 

۷۷۰۲۸۸۵   پیاده سازی : کافه نورون