سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

سحابی گلوله برفی آبی
Blue snowball

نام یک سحابی  با شماره NGC 7662  در صورت فلکی آندرومدا قدر ۹واندازه تقریبی ۲/۲ دقیقه قوسی

 

 

۷۷۰۲۹۶۶   پیاده سازی : کافه نورون