سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

سحابی جعبه
NGC 6309, Box nebula
نام یک سحابی سیاره ای از قدر۱۱   که در صورت فلکی حوا قرار دارد.قطر آن ۱۶ ثانیه قوسی است.
 

۷۷۱۱۸۸۵   پیاده سازی : کافه نورون