سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

سحابی باگ
NGC 6302, Bug nebula

نام یک سحابی سیاره ای که ستاره بوجود آورنده آن دارای دمای سطحی ۲۵۰۰۰۰ درجه کلوین است .در صورت فلکی عقرب ودر فاصله ۴۰۰۰ سال نوری قرار دارد. این ستاره در حال مرگ در تابش ماوراءبنفش درخشندگی بسیار زیادی دارد. مولکولهای آب وبعضی مولکولهای هیدروکربنی در طیف سحابی مشاهده شده اند.

 

۷۷۱۱۸۷۶   پیاده سازی : کافه نورون