سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

شکاف کاسینی
Cassini division

نام شکاف بزرگ بین حلقه A وحلقه B که در فاصله 117600 کیلومتر از مرکز زحل قرار دارد.این شکاف بطور کامل خالی نیست .مشاهدات ویجر نشان دادند که این شکاف از  چند حلقه کوچک ونازک تشکیل شده است.عرض این شکاف ۴۸۰۰ کیلومتر ودر بعضی نقاط مقدار ناچیزی متفاوت است. دلیل بوجود آمدن آن اثرات گرانشی اقمار زحل بویژه میماس  می باشد.

 

 

 

۷۷۰۵۳۴۴   پیاده سازی : کافه نورون