سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

کره سماوی
Celestial sphere

 یک کره فرضی باشعاع بینهایت که زمین  ویا چشم ناظر در مرکز آن قرار دارد و به نظر می رسد که اجرام سماوی به قسمت داخلی آن چسبیده اند(درست مانند یک آسمان نمای بسیار بزرگ  ) و البته همیشه نصف آن زیر افق پنهان است.مهمترین ویژگی این کره فرضی چرخش از شرق به غرب است  که در واقع ناشی از چرخش زمین حول محورش از سمت غرب به شرق است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷۷۱۱۷۳۴   پیاده سازی : کافه نورون