سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

نصف النهار مرکزی
Central meridian

خطی شمالی جنوبی فرضی برسطح قرص سیارات و ماه و خورشید.این خط از قطبهای شمال وجنوب آن جسم می گذرد وبه عنوان مرجعی برای اندازه گیری طول جغرافیایی بر سطح آن شناخته می شود.این خط فرضی ارتباطی با فاز قابل مشاهده جسم ندارد.

در زمین این نصف النهار مرکزی همان نصف النهار مبدا یا نصف النهار گرینویچ می باشد.

 

 

 

۷۷۰۷۱۳۷   پیاده سازی : کافه نورون