سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

دوره چاندلر
Chandler period

دوره 430 روزه در تغییرات محور چرخشی زمین.این تغییرات ناچیز در مکان قطب های جغرافیایی زمین رخ می دهد وبه نام کاشف خود نامیده شده است.این حرکات ناشی از تغییرات فصلی مواد درون زمین است.

 

 

 

۷۷۱۳۱۵۱   پیاده سازی : کافه نورون