سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

کارون
Charon

نام تنها قمر شناخته شده سیاره کوتوله  پلوتو که بکمک تصاویر گرفته شده از سیاره کوتوله در سال 1978 توسط james Christy  کشف شد.این قمر تاکنون توسط هیچ فضاپیمایی ملاقات نشده است.مطالعات مداری این قمر منجر به اندازه گیری بهتر جرم  سیاره کوتوله پلوتو شده است.بین سالهای 1985 تا 1990  بدلیل تقاطع مدار قمر با صفحه منظومه شمسی این دو جرم چندین بار از مقابل همدیگر گذشته اند وبا کمک این اختفاءها ابعاد دو جرم مشخص شده است.این قمر دقیقا" در صفحه استوایی پلوتو قرار دارد وچرخش هردو جرم مانند ماه و زمین به همدیگر قفل شده است.مطالعات طیف سنجی نشان مدهند که این قمر از یخ آب بهمراه مقداری خورده سنگ تشکیل شده ونوع یخهای آن با یخها سطحی پلوتو متفاوت است.دمای سطحی آن تنها 40 درجه کلوین ودارای هیچ جوی نمی باشد.اثرات گرانشی پلوتو  وخورشید موجب گرم شدگی جزرومدی شده بنابراین  دارای یک هسته سنگی شده واقیانوسی زیرلایه  یخی آن شکل گرفته است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید

http://www.solarviews.com/eng/charon.htm

 

 

 

۷۷۰۷۰۵۰   پیاده سازی : کافه نورون