سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستارگان حول قطبی
Circumpolar stars

ستارگانی که از دید یک ناظر خاص هیچ گاه غروب نمی کنند.برای اینکه ستاره ای حول قطبی باشد باید میل آن از 90 درجه منهای عرض جغرافیایی ناظر بیشتر باشد.برای مثال اگر عرض جغرافیایی ناظر 52 درجه باشد با تفریق 52 از 90 متوجه می شویم که ستارگانی که میل آنها از 38 درجه بیشتر باشد از دید آن ناظر غروب نکرده وحول قطبی به حساب می آیند.

 ستاره مرکزی در عکس بالا ستاره قطبی است.

 

 

۷۶۶۱۱۲۸   پیاده سازی : کافه نورون