سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره CK روباهک
CK Vulpeculae

نام ستاره ای که بصورت یک نواختر در صورت فلکی روباهک در سال 1670 ظاهر شد قدر آن از 2.7 به کمتر از 17 رسید .احتمالا" این نواختر یک نواختر تجدیدشونده است.

 

 

 

۷۶۶۳۹۱۸   پیاده سازی : کافه نورون