سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

سحابی چوب لباسی
Cr 399, Coathanger

ترکیب چند ستاره در صورت فلکی روباهک که با کمک هر وسیله نوری قابل مشاهده است.شامل 15 ستاره است که 6 تا از آنها با قدر 5 در جهت غربی شرقی قرار گرفته اند.قدر مجمع ستاره های آن به 3.6 می رسد وقطر ترکیب نیز 60 دقیقه قوسی است.این ستارگان خوشه به حساب نمی آ یند وستارگان تشکیل دهنده آن در فواصل بسیار متفاوتی از زمین قرار دارند (از 218 تا 1140 سال نوری).این ترکیب ستاره ای بانام Cr 399 Brocchi's Cluster  یا Collinder 399هم شناخته می شود.

 

 

 

۷۷۱۱۶۸۶   پیاده سازی : کافه نورون