سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

گونی ذغال
Coalsack

سحابی یا ابری از مواد تیره کننده وتاریک با وسعت حدود 5 درجه در صورت فلکی جنوبی چلیپا. چنین مناطق تیره فقط بخاطر اینکه زمینه  پشت آنها روشن است دیده می شوند .در شبهای تاریک این منطقه بخوبی آشکار است.

 برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.seds.org/messier/xtra/ngc/coalsack.html

 

 

 

۷۷۱۱۹۶۰   پیاده سازی : کافه نورون