سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

فرآیند بی برخورد
Collisionless process

فرآیندی درون محیط پلاسما که در مقیاس های زمانی کوچکتر از مدت میانگین برای رخ دادن برخورد بین ذرات درون پلاسما رخ می دهد .یک مثال از چنین فرآیندی شکل گیری شوک BOW  بین بادخورشیدی ومواد در محیط بین ستاره ای است.

 

۷۷۰۷۱۶۱   پیاده سازی : کافه نورون