سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

نمودار رنگ- قدر
colour magnitude diagram

نموداری از قدر  ستارگان برحسب نمار رنگشان.از این نمودار در مطالعه خوشه های ستاره ای استفاده می شود.

 

۷۷۱۱۶۶۳   پیاده سازی : کافه نورون