سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

صورت فلکی قنطورس(ظلیم)
ghen tores، ظلیم Cen, centaurus, centaur

نام یک صورت فلکی بزرگ در نیمکره جنوبی آسمان

 

 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

1         4

1.3"

 

 

BETA

 

0        1.5

8.7"

 

 

ALPHA

 

3.5     11

3.9"

 

 

KAPPA

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

90.44روز

5.5     9

SRA

13  41

-33  35

T   CEN

کهکشانها و خوشه ها وسحابی ها

قدر

اندازه

نوع

(دقیقه-ساعت)بعد

(دقیقه-درجه)میل

نام جرم

7

18'*14'

کهکشان ویژه

13  25

-43  01

NGC  5128-cen a radio source

3.6

36'

خوشه کروی

13  26

-47  29

NGC  5139-omega centauri

9.5

20'*4'

کهکشان مارپیچی

13  05

-49  28

NGC  4945

7.6

9'

خوشه کروی

13  46

-51  22

NGC  5286

5.3

12'

خوشه باز

11  36

-61  37

NGC  3766

4.5

15'

خوشه باز

11  36

-63  02

IC  2944

 

۱-مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی

۲-نام وتلفظ ستارگان این صورت فلکی


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hawastsoc.org/deepsky/cen/index.html

 

 

۷۶۶۰۲۱۷   پیاده سازی : کافه نورون