سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

صورت فلکی قیطس(نهنگ)
ghay tes، نهنگ Cet, whale, cetus

نام یک صورت فلکی بزرگ در نیمکره جنوبی آسمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

10       9

118"

02  19

-02  58

OMICRON

 

3.5      7.4

2.7"

 

 

GAMMA

 

6         10

1"

03  18

-00  56

95  CETI

 

5.4      11.4

3"

00  14

-07  46

AD  CETI

 

5.1      11.5

3.2"

03  12

-01  11

94   CETI

 

5           9.6

8.1"

 

 

NU

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

331.96روز

2     10.1

میرا

 

 

OMICRON-mira

انفجاری

6.8     13

UV

01  39

-17  57

UV  CET-luyten's flare star

کهکشانهاو سحابیهاو خوشه ها

قدر

اندازه

نوع

(دقیقه-ساعت)بعد

(دقیقه-درجه)میل

نام جرم

8.8

7'

کهکشان سیفرت

02  42

-00  00

M77-NGC1066

10.6

7'*2.5'

کهکشان مارپیچی

02  41

00  26

NGC  1055

10.4

4.5'*2.7'

کهکشان مارپیچی

00  34

-08  23

NGC  157

8

3.8'

سحابی سیاره ای

00  47

-11  52

NGC  246

10.2

5.3'*2.6'

کهکشان مارپیچی

02  23

-21  13

NGC  908

9

12'*11'

کهکشان

01  04

02  07

IC  1613

8.9

20'*7'

کهکشان مارپیچی

00  47

-20  46

NGC   247

 

 

 

 

 

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید

 

http://www.hawastsoc.org/deepsky/cet/index.html

۱-مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی

۲-نام وتلفظ ستارگان این صورت فلکی

 

 

۷۶۶۱۷۷۰   پیاده سازی : کافه نورون