سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

سیارات خارجی
Superior planets
سیارات منظومه شمسی شامل مریخ  مشتری  زحل   اورانوس و نپتون که مدار آنها بیرون از مدار زمین قرار دارد یعنی نسبت به زمین از خورشید دور تر هستند.
 

۷۷۱۳۰۷۳   پیاده سازی : کافه نورون