سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

اوج زمینی
Apogee

دورترین نقطه در مدار بیضی گونه ماهواره  یا ماه در چرخش بدور زمین.دورترین نقطه در مدار اجرامی که حول خورشید می چرخند aphelion نام دارد.

 

۷۶۵۸۴۸۲   پیاده سازی : کافه نورون