سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

رمبیدن
رمبش Collapse
فروریختن یک جسم مانند یک ستاره پرجرم در خود .زمانیکه نیروهای رو به بیرون کم شوند گرانش ستاره  که یک نیروی رو به داخل است موجب می شود که  ستاره برمبد.
 

۷۷۱۲۹۷۸   پیاده سازی : کافه نورون