سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

همدم
Compannion

ستاره های دوم یا سوم یا....در یک سیستم ستاره دوتایی یا چندتایی.دریک سیستم دوتایی یا چندتایی ستاره پرنورتر به عنوان ستاره اصلی وبقیه به عنوان ستاره همدم شناخته می شوند.

 

۷۷۰۵۴۳۳   پیاده سازی : کافه نورون