سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

کشیدگی مداری(زاویه با صفحه اصلی)
Inclination

یکی از پارامترهای مهم مداری اجرام در منظومه شمسی.این پارامتر زاویه بین صفحه مداری آن جرم با صفحه مرجع یعنی صفحه مداری چرخش زمین بدور خورشید بوده  و با حرف i  نشان داده می شود.در مورد ماهواره هایی که دور زمین می چرخند این زاویه بین صفحه مدار ماهواره واستوای سماوی زمین تعریف می شود.

 

۷۷۰۷۰۹۸   پیاده سازی : کافه نورون