سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ماهواره تحقیقاتی دقیق ترکیب سنجی
ACE, Advanced Composition Explorer (ACE)

نام ماهواره آمریکایی که بین زمین وخورشید در نقطه لاگرانژی  L1  در فاصله یک ونیم میلیون کیلومتری زمین قرار داشته وبه بررسی روزانه خورشید می پردازد.این ماهواره یک ساعت قبل از اینکه ذرات خورشیدی به زمین برسند دانشمندان را خبردار می کند تا در صورت لزوم خود را برای برخورد با ابر ذرات خورشیدی آماده کنند.این ماهواره در حدود سال ۱۹۹۷ به فضا پرتاب شده است.برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی آن مراجعه نمایید

http://www.srl.caltech.edu/ACE/

 

۷۷۰۲۸۴۵   پیاده سازی : کافه نورون