سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الجانب
جنب فرس Algenib

ستاره گاما فرس اعظم با قدر 83/2 از رده طیفی B2IV، قطر 3/6 برابر خورشید،‌دمای سطحی 16300 درجه و درخشندگی 2500 برابر خورشید ودر فاصله 334 سال نوری قرار دارد.

این ستاره با دوره تغییرات نوری 30/0 قدر از رده ستارگان متغییر بتا  کلب اکبری می باشد دوره تغییرات نوری آن 15/0 روز است.

این نام به ستاره آلفا برساووشی Mirphak هم داده شده است

 

۷۶۶۱۷۷۶   پیاده سازی : کافه نورون