سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

گرفتگی
Eclipse

عبور یک جسم از سایه ایجاد شده توسط جسم دیگر.ماه گرفتگی که در آن ماه از سایه زمین می گذرد نمونه خوبی است.اقمار گالیله ای نیز گهگاهی از میان سایه مشتری می گذرند.طی یک سال مشتری نیز زاویه مداری آنها نسبت به خورشید بگونه ای است که دوبار امکان عبور اقمار از سایه همدیگر وجود دارد.خورشیدگرفتگی نیز یک اختفاء می باشد  که در آن سایه ماه تنها از روی منطقه کوچکی از زمین می گذرد.

 

۷۷۱۱۹۸۸   پیاده سازی : کافه نورون