سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

صورت فلکی سگ بزرگ(کلب اکبر)
kalb-e-akbar، کلب اکبر CMa, greater dog, canis major

نام یک صورت فلکی قابل توجه در نیمکره جنوبی آسمان ومیزبان نورانی ترین ستاره آسمان یعنی شعرای یمانی.در آسمان زمستان، صورت فلکی شاخص بعد از صورت فلکی جبار، صورت فلکی سگ بزرگ (کلب اکبر) است که یافتنش هم ساده است.

 سگ بزرگ (کلب اکبر) یکی از دو سگ شکارچی (صورت فلکی جبار) است. سگ دیگر صورت فلکی سگ کوچک (کلب اصغر) است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.persianstar.com/content/view/97/35/

 

 

 

 

 

 

 

  اطلاعات تکمیلی

1-اجرام قابل توجه این صورت فلکی (ستاره های دوتایی ٬ستاره های متغییر ٬کهکشانها......)

2-مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی

3-نام وتلفظ ستارگان این صورت فلکی


برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.persianstar.com/content/view/97/35

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hawastsoc.org/deepsky/cma/index.html

 

 

۷۶۶۱۱۴۵   پیاده سازی : کافه نورون