سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

تیرگی لبه ای
Limb darkening

کاهش روشنایی  یک جسم سماوی بویژه خورشید که از مرکز به سمت لبه بیشتر می شود.در مورد خورشید زمانی که به مرکز قرص نگاه می کنیم نور از ضخامت کمتری از جو خورشید عبور کرده بنابراین روشنایی قرص در مرکز بیشتر است برعکس هرچه به لبه های خورشید نگاه می کنیم نور از ضخامت بیشتری از جو تیره کننده عبور کرده وقرص تیره تر دیده می شود.

 

۷۶۶۲۷۴۷   پیاده سازی : کافه نورون