سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

کمانک
Fibrils

خطوط تیره رشته مانند که تمایل دارند در امتداد خطوط مغناطیسی سطح خورشید باشند.معمولا" با رشته ها نزدیکی زیادی دارند ودر امتداد آنها قرار می گیرند.

 

۷۷۰۷۱۴۰   پیاده سازی : کافه نورون