سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

محور نوری
Optical axis
خط یا محوری که از وسط عدسی یا آیینه وعمود بر آن می گذرد.
 

۷۷۰۲۹۰۵   پیاده سازی : کافه نورون