سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ماگما
Magma

ماده مذاب زیر سطح سیاره یا ماه که ممکن است توسط فعالیت آتشفشانی به سطح آورده شود.اگر این مواد به سطح بیایند لاوا Lava  نامیده می شوند.

 

 

 

۷۶۶۱۲۴۲   پیاده سازی : کافه نورون